Integritetspolicy för Hyrafordon.nu

Denna integritetspolicy beskriver hur Hyrafordon.nu samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från användare av vår webbplats och tjänster.

Insamling av personlig information

Vi kan samla in personlig information från användare på olika sätt, inklusive när de besöker vår webbplats, registrerar sig på webbplatsen, fyller i formulär eller på annat sätt interagerar med våra tjänster. Den personliga information vi kan samla in kan inkludera namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter som användare frivilligt tillhandahåller.

Användning av personlig information

Den personliga information vi samlar in kan användas för att förbättra kundservice, skicka information, bearbeta betalningar, hantera användarkonton och mer. Vi kan också använda den för att skicka användarna information och uppdateringar relaterade till deras beställning, svara på förfrågningar, och/eller andra förfrågningar eller frågor.

Skydd av personlig information

Vi vidtar lämpliga dataskyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av personlig information. Användarnas personliga information lagras på säkra servrar och skyddas med lösenord och krypteringsteknik.

Delning av personlig information

Vi säljer, handlar eller hyr inte ut användarnas personliga information till andra. Vi kan dock dela allmänna aggregerade demografiska uppgifter som inte är kopplade till personlig identifierbar information med våra affärspartners, tillförlitliga dotterbolag och reklamare för de ändamål som anges ovan.

Ändringar i denna integritetspolicy

Hyrafordon.nu förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi att revidera uppdateringsdatumet längst upp på sidan. Vi rekommenderar att användarna regelbundet granskar denna sida för eventuella förändringar för att hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga informationen som vi samlar in.

Genom att använda denna webbplats samtycker användare till denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna policy, vänligen använd inte vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att ändringar har gjorts i denna policy anses du ha accepterat sådana ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, praxis på denna webbplats eller dina interaktioner med denna webbplats, vänligen kontakta oss på: info@hyrfordon.nu